Polityka jakości

Polityką Jakości Przedsiębiorstwa Robót Telekomunikacyjnych Sp. z o. o. jest wyprzedzanie oczekiwań naszych Klientów.

Staramy się, aby w każdym przypadku spełniane były normy jakości, które są wyznacznikiem zadowolenia i pełnego zaufania ze strony naszych Klientów. Analiza potrzeb Klientów oraz wytrwała i solidna praca daje możliwość osiągnięcia przewidywanych celów.

Cele jakości:

  • wzrost sprzedaży oferowanych usług
  • rozszerzenie rynku usług
  • doskonalenie jakości świadczonych
  • kreowanie metod motywujących pracowników w procesie realizacji usług

Cele osiągamy przez:

  • dokładne rozpoznanie wymagań Klienta
  • dobór dostawców materiałów spełniających wymagania jakościowe
  • systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników
  • budowa wzajemnego zaufania w kontaktach z Klientami, poprzez ścisłą współpracę w ramach realizowanych usług
  • wywiązywanie się z przyjętych zobowiązań wynikających z umów
  • spełnianie wymagań ustaw i przepisów prawnych


Wysoka jakość świadczonych usług jest sprzymierzeńcem pozwalającym realizować nawet bardzo skomplikowane zadania na trudnym rynku usług w jakich specjalizuje się nasza Firma.

Silna motywacja na rzecz nieustającej poprawy jakości oraz zaangażowanie wszystkich pracowników pozwalają osiągnąć zamierzone efekty umożliwiające dalszy rozwój firmy.

Przyjęte przez naszą firmę kierunki działania oraz ściśle z nimi związane reguły pracy kreują odpowiedni wizerunek wśród Klientów, dostawców oraz osób z nami związanych.

Ta strona korzysta z cookies OK, rozumiem Więcej informacji